پیشواز آسیا برگزار کننده تورهای نمایشگاه های بین المللی

*درخواست تور و یا ویزا جهت هر یک از نمایشگاهها پذیرفتنی است *تخفیف برای گروهها،اتحادیه ها و اصناف در نظر گرفته میشود*
2014/09/15 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایگاه بین المللی خودرو روسیه

2014/07/25 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه تجهیزات و تکنولوژی ساختمان مسکو

2014/05/26 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه بین المللی ساختمان-استانبول

2014/05/30 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه صنعت آسفالت و ماشین آلات-ایتالیا

2014/03/31 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه کامپیوتر-تکنولوژی ارتباطات و نرم افزار آلمان

2014/04/29 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه صنعت ساختمان و معماری

2014/05/30 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ماشین آلات بسته بندی غذایی و دارویی آلمان

2014/04/22 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ساختمان - معماری روسیه

2014/04/12 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ساختمان-ساخت و ساز فرانسه

2014/02/15 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه شیرینی شکلات آلمان

2013/10/20 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه مواد غذایی آلمان anuga

2013/12/06 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه تجهیزات پزشکی آلمان MEDICA

2013/11/24 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ساختمان فرانسهBATIMAT

2014/03/12 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ساختمان آلمان

2013/10/22 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ساختمان عمران ومعماری ایتالیا saie

2013/04/20 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ماشین الات ساختمان

2013/02/23 : تاریخ اعتبار پکیج

تور 12 روزه مجارستان - اتریش- آلمان - ایتالیا

2013/02/21 : تاریخ اعتبار پکیج

تور ده روزه آلمان - ایتالیا - اسپانیا