پیشواز آسیا برگزار کننده تورهای نمایشگاه های بین المللی

*درخواست تور و یا ویزا جهت هر یک از نمایشگاهها پذیرفتنی است *تخفیف برای گروهها،اتحادیه ها و اصناف در نظر گرفته میشود*
2015/01/30 : تاریخ اعتبار پکیج

تور نمایشگاه ساختمان آلمان - بائو

2014/11/20 : تاریخ اعتبار پکیج

تور نمایشگاه صنعت ساختمان فرانسه

2014/11/02 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه موادغذایی و صنایع وابسته پاریس

2014/09/30 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه بین المللی فضای سبز شهری و فضای باز

2014/05/30 : تاریخ اعتبار پکیج

نمایشگاه ماشین آلات بسته بندی غذایی و دارویی آلمان